Kancelaria Adwokacka
Adwokat Łukasz Witański

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Główne pole jej działalności stanowi obsługa prawna, w tym reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Świadczy usługi na obszarze Katowic oraz miast aglomeracji śląskiej.

Adres kancelarii:
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 24/2

Telefon: +48 535 208 404

Kancelaria znajduje się w dogodnej lokalizacji, w centrum Katowic na ulicy Jagiellońskiej 24/2

Adwokat Katowice Łukasz Witański

Adwokat Łukasz Witański

Nazywam się Łukasz Witański. Jestem adwokatem i pomagam Klientom w trudnych chwilach, w których się znaleźli. Wspieram w rozwiązywaniu zarówno zawiłych problemów prawnych, jak i tych bardziej przyziemnych, tak osób, jak i firm. Staram się udzielać pomocy w prowadzeniu spraw Klientów w sądach, zdając sobie sprawę, że dla wielu z Państwa kontakt z wymiarem sprawiedliwości, może być sytuacją niecodzienną, a przez to stresująca. Dlatego nie szczędzę wysiłków, aby dokładnie przygotować moich Klientów do udziału w procesach i wyjaśnić jasno, krok po kroku, jak wygląda procedura sądowa, a dobrze ją znam.

Ponad 11 lat pracowałem w sądach w wydziałach cywilnych, rodzinnych i karnych. To bogate doświadczenie. Jeżeli zaś zależy Państwu na znalezieniu osoby, która zajmie się Państwa sprawami prawnymi, przy minimalnym Państwa zaangażowaniu, to również i temu zadaniu postaram się sprostać – ta potrzeba cechuje zwłaszcza przedsiębiorców, którym sam jestem, więc ją rozumiem. Jestem adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. W 2005 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W celu poznania moich specjalizacji, oprócz przeczytania poniższych informacji, zapraszam na mojego bloga.

Kancelaria Adwokacka w Katowicach na Facebook   Adwokat Łukasz Witański na Linkedin


Specjalizacje

Sprawy cywilne majątkowe

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych, kar umownych, prawo wekslowe, deliktów i ubezpieczeń. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych, gospodarczych, a także prowadzenia procesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z umów, postępowanie reklamacyjne, rękojmia za wady rzeczy.

Kancelaria specjalizuje się także w przygotowaniu i prowadzeniu powództw przeciwegzekucyjnych i powództw o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga paulińska), w tym podejmowaniu czynności zmierzających do zapewnienia przyszłej wykonalności wyroku lub osiągnięcia celu postępowania, zanim wyrok zapadnie (przygotowanie wniosku o zabezpieczenie powództwa).

Świadczymy pomoc frankowiczom dążącym do unieważnienia kredytu we frankach z uwagi na abuzywne postanowienia. Zapewniamy wsparcie w sprawach związanych z odwołaniem darowizny wskutek rażącej niewdzięczności.


Dobra osobiste

Do wyłącznej właściwości sądu okręgowego, w którym pracowałem należą sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, w tym: dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń, składania przeprosin, ochrony prawa do firmy, zadośćuczynień pieniężnych zarówno osób cywilnych jak i prawnych, w tym osób powszechnie rozpoznawanych.


Zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu wypadków, zabiegów i błędów medycznych

W trakcie wieloletniej pracy w wydziale cywilnym w Sądzie Okręgowym w Katowicach zdobyłem doświadczenie w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących roszczeń związanych ze: świadczeniami przysługującymi z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce medycznej, zarówno osobom, które doświadczyły szkody osobiście, jak i roszczeń związanych ze śmiercią osób najbliższych. Kancelaria zajmuje się rówmież roszczeniami z następujących tytułów: wadliwy, nieudany zabieg kosmetyczny, estetycznej np. makijażu permanentnego, wypadek w szkole (odszkowanie, zadośćuczynienie, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość).


Własność lokali i uchylenia uchwał wspólnot mieszkaniowych

Adwokat Łukasz Witański specjalizuje się w przygotowywaniu pozwów, prowadzeniu procesów związanych z roszczeniami o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych naruszających interes właściciela lokalu, zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi, w tym w zakresie wstrzymania wykonania uchwały przed wydaniem wyroku, kancelaria pomaga dochodzić zaległych czynszów, zawarcie i rozwiązanie umowy najmu, eksmisja.


Ochrona dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej/Tryb wyborczy

Adwokat Łukasz Witański specjalizuje się w zakresie roszczeń wynikający obecnie z art. 111 kodeksu wyborczego, dotyczącego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w trakcie kampanii wyborczej.


Czynności z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Kancelaria adwokata Łukasza Witańskiego świadczy pomoc prawną w następujących sprawach związanych z międzynarodowym postępowaniem cywilnym: prawo pomocy; uznanie orzeczeń sądów państw obcych; wykonalność orzeczeń sądów państw obcych; europejskie postępowanie nakazowe; zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego; sprawy związane z Konwencją haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Adwokat Łukasz Witański posługuje się prawniczym językiem angielskim.


Prawo Pracy

Nasza Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Adwokat prowadzi następujące sprawy: odszkodowanie za wypadek w pracy, nadgodziny a kodeks pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, klauzula poufności, sprostowanie świadectwa pracy, uchylenie się od skutków rozwiązania umowy o pracę za porozuminiem stron (wady oświadczeń woli), mobbing w pracy.


Prawo autorskie

Adwokat Łukasz Witański świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniami praw autorskich osobistych i majątkowych, w tym zmierzających do zaniechania naruszeń, usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, a także uprzedniego zabezpieczenia dowodów.


Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych/ Odwołanie od decyzji ZUS

Kancelaria adwokata Łukasza Witańskiego świadczy pomoc prawną w przedmiocie odwołań od decyzji ZUS stwierdzającymi nieważność umów o prace (w związku z pozornością zatrudnienia kobiet ciężarnych).


Sprawy rodzinne

Kancelaria świadczy też pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym sprawy o rozwody z orzeczeniem o winie i bez orzekania, sprawy o separacje, o zasądzenie i podwyższenie alimentów, o ubezwłasnowolnienie. Kancelaria świadczy też pomoc w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego, adwokat Łukasz Witański posługuje się prawniczym językiem angielskim.


Sprawy spadkowe

Zapewniam wsparcie w prowadzeniu spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku. Kancelaria zajmuje się roszczeniami związanymi z prawem do zachowku lub obroną przed nimi (proces o zachowek), udzielam porad i pomocy w kwestie dotyczących wydziedziczenia.

 

Cennik

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta, z uwzględnieniem charakteru sprawy, jej etapów, stopnia jej skomplikowania pod względem zarówno faktycznym, jak i prawnym, a także terminu, w jakim ma być udzielona pomoc prawna, rodzaju udzielanej pomocy (od kompleksowego prowadzenia sprawy, poprzez poszczególne czynności, jak np. sporządzenie pozwu, wniosku o zabezpieczenie, apelacji).

Koszt porady prawnej wynosi 180 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji. W przypadku powierzenia Kancelarii dalszego prowadzenia sprawy, koszt porady prawnej zostaje zaliczony na poczet przyszłego honorarium.

Koszt sporządzenia pojedynczej umowy czy opinii prawnej jest zależny od stopnia skomplikowania umowy lub opinii, a minimalne wynagrodzenie wynosi 200 zł brutto. Szacunkowy koszt sporządzenia standardowej umowy najmu lokalu mieszkaniowego lub użytkowego wynosi ok. 250 zł brutto.


Kontakt

Adwokat Łukasz Witański

Adres kancelarii:
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 24/2

Godziny urzędowania:
Pon.-Pt. 09:00 – 18:00
Sob.-Nd. 10:00 – 16:00
(kontakt telefoniczny)

NIP: 9542295114

Kontakt

Telefon: +48 535 208 404

ZADZWOŃ TERAZ

adwokat@adwokatwitanski.pl

Pliki cookies

Strona zapisuje pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz aby umożliwić gromadzenie statystyk. Dane nie są automatycznie przetwarzane przez Kancelarię, ani nie są wykorzystywane w celach reklamowych. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies, szczegóły w ustawieniach przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony adwokatwitanski.pl

 1. Użytkowników strony www.adwokatwitanski.pl, którzy korzystają ze strony, za pośrednictwem tej strony wyślą wiadomość e-mail lub tekstową na podane na stronie adresy poczty telefonicznej lub nr telefonu, informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Łukasz Witański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Witański ul. Jagiellońska 24/2 w Katowicach (kod 40-032) NIP: 9542295114, nr telefonu 535 208 404, e-mail: adwokat@adwokatwitanski.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne i cele:
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, umożliwienia odpowiedzi na zadane pytanie i nawiązanie kontaktu (art. 6 ust 1 lit b. RODO),
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed nim (art. 6 ust. lit. f RODO),
  • w celach statystycznych (art. 6 ust. lit. f RODO).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu i dane, które wysyłający wiadomość e-mail na adres adwokat@adwokatwitanski.pl poda w treści wiadomości, w tym imię i nazwisko.
 4. Jeżeli podajecie Państwo dane osobowe w treści wiadomości e-mail lub sms, to robicie to dobrowolnie, podanie danych w postaci adresu e-mail i nr telefonu jest konieczne w celu nawiązania kontaktu drogą korespondencji elektronicznej, podanie innych danych nie jest konieczne.
 5. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, nie są profilowane, decyzje odnoście danych osobowych nie są podejmowane w sposób automatyczny, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych dla Administratora, organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane Osobowe przesłane w wiadomości e-mail lub sms będą przechowywane przez okres dwóch lat. Jeżeli Administratorowi zostanie powierzone prowadzenie sprawy lub zlecone czynności z zakresu pomocy prawnej wówczas przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na innej podstawie prawnej niż wskazana wyżej i Użytkownik otrzyma stosowną informację na osobnym formularzu.
 7. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; - sprostowania danych; - usunięcia; - ograniczenia przetwarzania; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; - do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownik, którego dane są przetwarzane prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.